Tervetuloa
Suomen118 -palveluun

Kirjaudu sisään

Voit muokata tietojasi kirjautumalla palveluun. Osa lisäpalveluista on vain kirjautuneille käyttäjille.

Kirjaudu sisään

Unohtuiko salasana?

Tarkista yritystietosi

Tieteelliset julkaisut & lehdet

Linkit  Mediat, Lehdet, TV   Tieteelliset julkaisut & lehdet  
Acta Legis Turkuensia  -  https://lex.fi/toiminta/acta-legis-turkuensia
 
Acta Legis Turkuensia on vuonna 2009 perustettu Turun yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden juridinen aikakauskirja. Aikakauskirjan ensisijaisena tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus julkaista laadukkaita seminaaritöitään ja osuuksia graduistaan.
Acta Zoologica Fennica  -  http://www.sekj.org/ActaZool.html
 
Acta Zoologica Fennica on suomalainen englanninkielinen biologian alan julkaisusarja, joka ilmestyy epäsäännöllisin välein. Lehteä julkaisee lautakunta, jossa on edustus Suomen neljästä suuresta biologian alan järjestöstä. Suomen Akatemia tukee sarjan julkaisemista.
Agricolan tietosanomat  -  https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/
 
Verkkomaailman tapahtumia historiantutkimuksen näkökulmasta.
Aikuiskasvatus  -  https://aikuiskasvatus.fi/
 
Aikuiskasvatus on tiedelehti, joka rakentaa aikuiskasvatuksen tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua julkaisemalla muun muassa tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, kirjaesittelyjä ja ajankohtaisuutisia. Lehti haluaa aikuiskasvatuksen uudistumista yhteiskunnan tarpeiden mukaisella tavalla. Se on välttämätön tietolähde aikuiskasvatuksen ja sivistystyön ammattilaisille ja tutkijoille.
Arkhimedes  -  http://www.arkhimedes.fi/
 
Arkhimedes on vuonna 1948 perustettu suomalainen matematiikan ja fysiikan alan ammattilehti, jota julkaisevat Suomen matemaattinen yhdistys, Suomen fyysikkoseura ja Fysikersamfundet i Finland.
Human Technology  -  https://humantechnology.jyu.fi/
 
Jyväskylän yliopiston ihmislähtöisen teknologian tutkimuskeskuksen Agora Centerin verkkolehti.
Hypnologia  -  https://www.radicenter.ee/en/front/
 
Rentoutumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, suggestion ja kulttuurin aikakausilehti.
Lakimies  -  https://www.lakimiesyhdistys.fi/lakimies-aikakauskirja/
 
Lakimies on oikeustieteen johtava aikakauskirja, jota Suomalainen Lakimiesyhdistys on julkaissut vuodesta 1903. Lakimies on referee-julkaisu ja ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.
Lounais-Hämeen Luonto  -  http://www.lounaisluonto.net/?sivu=1000&luokka=juuri
 
Lounais-Hämeen Luonto on Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1955.
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim  -  https://www.duodecimlehti.fi/
 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuodesta 1885 lähtien julkaissut kuukausittain ilmestyvää lääketieteellistä lehteä Aikakauskirja Duodecimia.
Musiikki  -  https://mtsnet.wordpress.com/musiikki-lehti/
 
Musiikkitieteellisen seuran julkaisema Musiikki-lehti on Suomen ainoa neljännesvuosittain ilmestyvä, referee-menettelyä noudattava musiikintutkimuksen alan lehti. Musiikki on paitsi korkeatasoinen tieteellinen kausijulkaisu, myös suomalaisen musiikintutkimuksen kuva siinä mielessä, että siinä julkaistavat artikkelit osaltaan heijastavat suomalaisen musiikintutkimuksen teoriaa, metodologiaa ja tutkimuskohteita – suomalaisen musiikintutkimuksen nykyistä paradigmaa. Musiikki-lehden toiminnan yksi kantava ajatus on se, että on tärkeää, arvokasta ja vaivan arvoista julkaista musiikintutkimusta suomalaiselle yleisölle.
Niin & näin  -  https://netn.fi/
 
Niin & näin on Tampereella vuonna 1994 perustettu filosofinen aikakauslehti, joka on suunnattu sekä ammattifilosofeille että laajemmalle yleisölle. Lehti julkaisee vertaisarvioituja artikkeleita, kirja-arvioita, kolumneja ja ajankohtaisia artikkeleita.
Psykoterapia  -  https://www.psykoterapia-lehti.fi/
 
Psykoterapia on Therapeia-säätiön ja Therapeia-yhdistyksen julkaisema aikakauslehti. Se on tarkoitettu alan ammattilaisille ja kaikille psykoanalyyttisesta näkökulmasta kiinnostuneille. Lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät mm. psykoanalyysiä ja psykoanalyyttistä psykoterapiaa.
Rajapinta  -  https://www.tuni.fi/unit-magazine/
 
Rajapinta on Tampereen teknillisen yliopiston verkkolehti.
Signum  -  https://journal.fi/signum/
 
Signum on suomalainen kirjasto- ja informaatiopalvelualan ammattilehti, jota julkaisee Suomen tieteellinen kirjastoseura – Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund ry. Lehden tilaajat työskentelevät useimmiten yritysten tietopalveluissa sekä yleisissä, tieteellisissä ja erikoiskirjastoissa.
Solmu  -  https://matematiikkalehtisolmu.fi/
 
Solmu on matematiikasta kiinnostuneille tarkoitettu, vuonna 1996 perustettu lehti, jota julkaistaan sekä verkkoversiona Helsingin yliopistolle kuuluvalla palvelimella että kolmesti vuodessa ilmestyvänä paperiversiona. Artikkelit ovat tasoltaan lukiolaisille, joskus myös edistyneille peruskoululaisille sopivia.
Tahiti – Taidehistoria tieteenä  -  http://tahiti.fi/
 
Tahiti – Taidehistoria tieteenä on suomalainen taidehistoriaa käsittelevä tieteellinen verkkolehti, jota julkaisee Taidehistorian seura. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen ensimmäinen numero julkaistiin syyskuussa 2011.
Teologinen Aikakauskirja  -  http://tatt.protsv.fi/
 
Teologinen Aikakauskirja on Pohjoismaiden laajin teologinen tieteellinen julkaisu. Omalla alallaan se on Suomen johtava kaikki teologiset tieteenalat kattava aikakauskirja, jonka tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella.
Tesso - Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti  -  https://tesso.fi/
 
Tesso on Sosiaali- ja terveysalan yleislehti.
Tiede  -  https://www.tiede.fi/
 
Tiede on suomalainen tieteen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1980 lähtien. Ennen vuosituhannen vaihdetta se tunnettiin nimellä Tiede 2000.
Tiede & Edistys (T&E)  -  https://tutkijaliitto.fi/?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=37
 
Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi Tiede & edistys kuvaa tiedemaailmaa jokanumeroisella "tieteellinen elämä" -palstallaan.
Tieteen Kuvalehti  -  https://tieku.fi/
 
Tieteen Kuvalehti on Bonnier Publications Internationalin julkaisema Pohjoismaiden suurin yleistajuinen tiedettä, luontoa ja tekniikkaa käsittelevä aikakauslehti. Suomenkielinen Tieteen Kuvalehti toimitetaan tanskankielisen Illustreret Videnskab -lehden pohjalta.
Tieteessä tapahtuu  -  https://www.tieteessatapahtuu.fi/
 
Tieteessä tapahtuu -lehti kokoaa yhteen eri tieteenalat. Se on foorumi ajankohtaisille ja yleistajuisille tiedeartikkeleille sekä keskustelulle tieteestä ja tiedepolitiikasta. Lehteä on julkaistu vuodesta 1983 lähtien. Se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa sekä painettuna että verkossa. Lehteä julkaisee Tieteellisten seurain valtuuskunta.
Työpiste  -  https://www.ttl.fi/tyopiste/
 
Työpiste on Työterveyslaitoksen verkkolehti, joka käsittelee tiedettä ja työhyvinvointia.
Tähdet ja avaruus  -  https://www.avaruus.fi/uutiset.html
 
Tähdet ja avaruus on kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä erikoisaikakauslehti, jossa julkaistaan tähtitieteeseen ja sen harrastukseen sekä avaruustekniikkaan liittyviä artikkeleita, uutisia ja haastatteluja. Lehti sisältää myös lähialoja, kuten geotieteitä koskettelevia artikkeleita. Lehti on Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry:n jäsenlehti ja sen voi tilata myös ilman jäsenyyttä.