Tervetuloa
Suomen118 -palveluun

Kirjaudu sisään

Voit muokata tietojasi kirjautumalla palveluun. Osa lisäpalveluista on vain kirjautuneille käyttäjille.

Rekisteröidy

Mikäli sinulla ei ole vielä käyttäjätunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy palvelun käyttäjäksi

Kirjaudu sisään

Unohtuiko salasana?

Tarkista yritystietosi

Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerrotaan Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Ehtoja ja sivujen sisältöä voidaan päivittää ja muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Internet-sivusto on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta ja sivujen käyttöön ja sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Avaamalla yhtiön tai sen tytäryhtiöiden www-sivut osoitteessa www.suomen118.fi ja www.netin118.fi tai näihin linkitetyn sivun tai www-sivuihin kuuluvan yksittäisen sivun, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Yhtiöllä on oikeus tarpeen mukaan muuttaa, vaihtaa ja lisätä sivuston osoitteita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujen visuaalinen ilme ja julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat yhtiön tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuilla julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Automaattiset hakurobotit ja niihin verrattavissa olevat tietojen poimijat ovat kiellettyjä. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa tietoja massakäytön estämiseksi. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhtiömme toiminnasta, palveluista ja tuotteista. Kaikki sivuilla annettavat tiedot on tarkoitettu informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhtiömme tekee parhaansa, että näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua näillä sivuilla tarjottuun palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhtiömme ei vastaa sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuilla olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Yhtiöllämme on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuten määrätä. Nämä ehdot eivät rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhtiöllemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia eikä ole lainvastaista tai loukkaavaa. Aineiston lähettäjä myös vastaa kaikista kustannuksista, joita yhtiöllemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Lähettäjä vastaa yhtiöllemme kaikista kuluista, jotka aiheutuvat lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista yhtiötämme kohtaan. Aineistoa toimittaessa lähettäjä on tietoinen siitä, että yhtiö voi halutessaan julkaista toimitetun aineiston osittain tai kokonaisuudessaan ja/tai liittää aineiston muuhun materiaaliin tai yhtiön tuotteeseen ilman korvausvelvollisuutta ja vastuuta.

Ohjelmistojen käyttö

Kaikki yhtiömme sivustoilta ladattavissa olevat ohjelmistot ovat yhtiömme tai sen toimittajien tekijänoikeudellisesti suojattuja töitä. Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan ohjelmistoihin sisältyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeussopimusten ehtoja. Käyttäjä ei saa ladata tai asentaa ohjelmistoja, ennen kuin käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmistojen jäljentäminen ja edelleen jakelu on kielletty, ellei ohjelmiston käyttöoikeussopimuksessa toisin nimenomaisesti mainita.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriseloste löytyy sivuilta kohdasta rekisteriseloste.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuilla voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelun käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin, kyselyihin tai, jos kävijä muutoin lähettää yhtiöllemme sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei ko. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuilla tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai kävijän tiedusteluun vastaamiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan tehdä henkilökohtaisen hallintaliittymän kautta.

Jos kävijä lähettää yhtiöllemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen yhtiöllemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, on palveluntarjoajan vastuu vahingonkorvausvelvollisuuden osalta enintään asiakkaan maksaman yhden (1) kuukauden palveluista maksamien maksujen määrä. Viat ja häiriöt palveluntarjoaja korjaa normaalina työaikana. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja maksuperusteita, mutta niistä ilmoitetaan selkeästi asiakkaalle www-sivuilla tai sähköpostitse.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi Yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Yhtiömme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Rekisteriselosteessa on tarkemmin määritelty henkilötietojen käsittely.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voit tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Suomen 118, PL 118, 00211 HELSINKI, 1928657-1, asiakaspalvelu 0600 302 211 (0,75e/min+pvm)